Now-Med Bydgoszcz, Inowrocław, Chojnice, Tuchola  
  Bezbolesne leczenie hemoroidów. Leczenie żylaków kończyn dolnych. Zadzwoń! Umów się na wizytę!
  dr hab. n. med. Andrzej Nowicki, prof. nadzw.
  WERSJA MOBILNA TU


Strona główna

Onkologia

Kriochirurgia

Chirurgia

Flebologia

Proktologia

Praca naukowo-badawcza

Lekarz

KONTAKT

Chirurgia jednego dnia

Onkologia
MIEJSCE WSPÓŁCZESNEJ CHIRURGII W LECZENIU NOWOTWORÓW
Chirurgia jest podstawową metodą leczenia i stanowi element wielospecjalistycznego podejścia w terapii nowotworów. Możemy tym sposobem wyleczyć 22% chorych, natomiast kojarząc chirurgię z radioterapią i chemioterapią 50-60% chorych. W pracy przedstawiono zasady postępowania chirurgicznego oraz zastosowanie chirurgii w diagnostyce nowotworów. Opisano operacje onkologiczne, radykalne, paliatywne, rekonstrukcyjne oraz współczesne chirurgiczne techniki specjalne wykorzystywane w onkologii. Więcej...

BÓL NOWOTWOROWY
Ból jest nieprzyjemnym doświadczeniem czuciowym i emocjonalnym odbieranym subiektywnie i związany jest z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek. Prawie do lat 80-tych ból towarzyszący chorobie nowotworowej był na uboczu zainteresowań lekarzy. Pokutowało przekonanie, że jest to zjawisko nieuchronne i trudno poddające się leczeniu. Obawiano się stosować silne środki przede wszystkim opioidy aby nie uzależniać chorego od środków narkotycznych, aby nie wystąpiły objawy uboczne pod postacią zaparć ograniczenia świadomości czy depresyjnego działania na ośrodek oddechowy. Wszystkie te ograniczenia są nieprawdziwe. Nie obserwuje się uzależnienia od narkotyków w przypadku wyleczenia z choroby nowotworowej. Prawidłowe leczenie przeciwbólowe ogranicza do minimum działania uboczne leku a chory zachowuje świadomość i sprawność intelektualną. Więcej...

STRATEGIE WIELOKIERUNKOWEGO SKOJARZONEGO LECZENIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH
Nowotwory są największym wyzwaniem dla ludzkości i jednocześnie największym zagrożeniem, co czwarty mieszkaniec świata umiera na nowotwór. Dzięki postępom w naukach podstawowych, postępom w badaniach klinicznych opracowywane są coraz skuteczniejsze strategie leczenia nowotworów. Odkrycia mechanizmów molekularnych powstawania i rozwoju nowotworów pozwolą na skuteczne działania profilaktyczne, diagnostyczne i lecznicze. Strategie leczenia nowotworów wychodzą ze zrozumienia biologii nowotworu oraz z danych empirycznych dotyczących skuteczności różnych metod leczniczych, ale także zależą od rodzaju nowotworu jego wrażliwości na dana metodę i stopnia jej rozwoju. Pewne sytuacje kliniczne np. obecność lub nieobecność przerzutów, stan ogólny chorego mają wpływ na zaplanowanie strategii postępowania. Obok chirurgii, radioterapii, chemioterapii coraz większe znaczenie uzyskuje leczenie biologiczne, które ma za zadanie nie tylko oddziaływać na komórkę nowotworową, ale także zwiększać odporności przeciw guzowi, hamować sygnały pobudzające, wzmacniać sygnały hamujące oraz wpływać na środowisko guza np. unaczynienie. Nowoczesne leczenie nowotworów polega na kojarzeniu poszczególnych metod oraz w miarę możliwości stosowaniu ich precyzyjnie na określone cele. Wydaje się, że przyszła dekada będzie oparta na wykorzystaniu farmakogenomiki do badań nad biologią nowotworów ich przebiegiem i leczeniem, nastąpi zmiana w strategiach postępowania i ich skuteczności. Więcej...


Powrót   Do góry  proktolog


Onkologia Kriochirurgia Chirurgia Flebologia Proktologia
Bydgoszcz Inowrocław Chojnice Tuchola