Now-Med Bydgoszcz, Inowrocław, Chojnice, Tuchola  
  Bezbolesne leczenie hemoroidów. Leczenie żylaków kończyn dolnych. Zadzwoń! Umów się na wizytę!
  dr hab. n. med. Andrzej Nowicki, prof. nadzw.
  WERSJA MOBILNA TU


Strona główna

Onkologia

Kriochirurgia

Chirurgia

Flebologia

Proktologia

Praca naukowo-badawcza

Lekarz

KONTAKT

Chirurgia jednego dnia

Praca naukowo-badawcza
ROZPRAWY, PRACE, PUBLIKACJE, ARTYKUŁY, PATENTY...

dr hab. n. med. ANDRZEJ NOWICKI Opubliowane prace:
117 publikacji w czasopismach recenzowanych, w tym pierwszym autorem w 83%.

Dorobek dydaktyczny:
Promotor prac doktorskich - 4 i 52 prac magisterskich.

Najnowsze publikacje:

 1. Nowicki A., Stogowska I.: Wczesne wyniki badania profilaktycznego wykrywania raka piersi. Ginekol. Pol. 2007, 78, 464-470.
 2. Nowicki A., Kowalska J.: Epidemiologia raka pluca w Koninie i Pile w latach 1003-2002 w miastach o odrębnej strukturze geograficzno-przemysłowej. Współcz. Onk.. 2007, 11, 29-36.
 3. Nowicki A., Maruszak M.: Zaawansowany rak skóry leczony za pomocą kriochirurgii. Wczesny wynik leczenia. Acta Bio-Optica Inf. Med. 2007, 13, 66-67.
 4. Nowicki A., Staniewska J., Tesmer I.: Ocena jakości życia chorych na raka gruczołu krokowego hospitalizowanych w trakcie radioterapii radykalnej. Część I. Wspołcz. Onk. 2007, 11, 412-418.
 5. Nowicki A., Miłecka A.: Wyniki badań profilaktycznych w kierunku raka piersi realizowanych w latach 2004-2005 w powiecie sierpeckim. Wspólcz. Onk. 2007, 11, 437-443.
 6. Nowicki A., Staniewska J., Tesmer I.: Ocena jakości życia chorych na raka gruczołu krokowego hospitalizowanych w trakcie radioterapii radykalnej. Część II Współcz. Onk.2007, 11, 449-454.
 7. Nowicki A., Ostrowska Ż.: Akceptacja choroby przez chore po operacji raka piersi w trakcie leczenia uzupełniającego. Pol Merk. Lek. 2008, 143, 5-9.
 8. Andrzej Nowicki, A. Szwed, R. Laskowski: Depresja i lęk u kobiet przed i po amputacji piersi. Pol. Przegl. Chir. 2008 T. 80 nr 7, s. 673-686.
 9. Andrzej Nowicki, A. Sędłak, Janusz Kowalewski: Choroby współistniejące a chorobowość pooperacyjna u chorych operowanych z powodu raka płuca i nowotworu przerzutowego. Współ. Onkol. 2008, T. 12 nr 2, s. 65-70.
 10. Andrzej Nowicki, A. Gumińska, J. Kowalewski. Ocena odżywienia i odżywiania się chorych na nowotwór płuca. W: Interdyscyplinarny wymiar promocji zdrowia rodziny. Pod red. Marka Grabca. Bydgoszcz: "Scrypt", 2008, s. 157-159
 11. Andrzej Nowicki red. Pielęgniarstwo onkologiczne. Poznań: Termedia, 2009, 318 s.
 12. Nowicki A., Kwasińska E., Rzepka M., Walentynowicz M., Grabiec M.: Wpływ choroby na życie emocjonalne kobiet po operacji raka piersi zrzeszonych w klubach "Amazonka". Annales Academie. Medicae Stetinensis 2009, 55, 3, 40-44.
 13. Andrzej Nowicki red. Pielęgniarstwo onkologiczne. Poznań: Termedia, 2009 318 s.
 14. M. Trojański, Andrzej Nowicki: Nastawienie chorego do choroby nowotworowej. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 9-17.
 15. Marzena A. Humańska, Andrzej Nowicki: Postępowanie alternatywne i uzupełniające u chorych onkologicznie. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 39-49.
 16. Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Andrzej Nowicki: Postępowanie pielęgniarskie w chirurgii onkologicznej. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 103-114.
 17. Maria T. Szewczyk, Andrzej Nowicki, Justyna Cwajda-Białasik: Postępowanie pielęgniarskie w chirurgii raka piersi: W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 175-186.
 18. Andrzej Nowicki, K. Rzepka: Rola pielęgniarki w chirurgii jednego dnia. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 95-102.
 19. Aneta Dowbór-Dzwonka, Andrzej Nowicki. Rola pielęgniarki w opiece nad chorym ze stomią. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 233-253.
 20. Nowicki A., Kwasińska E., Rzepka M., Walentynowicz M., Grabiec M.: Wplyw choroby na życie emocjonalne kobiet po operacji raka piersi zrzeszonych w klubach "Amazonka". Annales Academie. Medicae Stetinensis 2009,55,3,40-44.
 21. Nowicki A, Ponczek D: Współczesne Strategie zapobiegania chorobom nowotworowym. Wprowadzenie. W: Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Tom II. Warszawa: PZWL, 2010, s. 60-71
 22. Rzepka K, Nowicki A.: Zespół zmęczenia u chorych na raka piersi Współ. Onkol., 2010.14,5, 321-325.
 23. Farbicka P, Nowicki A: Selected aspects of palliative care and quality of life at the terminal stage of neoplastic disease. Współ. Onkol. 2012;16: 506-511.
 24. K. Rzepka, Andrzej Nowicki: Rola pielęgniarki w postępowaniu z zespołem zmęczenia u chorych na raka piersi.Probl. Pielęg. 2012; 20:. 133-136.
 25. Farbicka P, Nowicki A:Palliative care in patients with lung cancer. Współ. Onkol. 2013 T. 17 nr 3 s.238-245.
 26. Nowicki A, Jeziorska M, Farbicka P: Stosowanie metod komplementarnych w zmniejszaniu bólu, lęku, depresji i zaburzeń nastroju u kobiet leczonych z powodu raka piersi.Nowotwory 2013; 63: 8-15.
 27. Nowicki A. Ponczek D. Współczesne strategie zapobiegania chorobom nowotworowym. W: Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. Tom II. Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Warszawa: PZWL, 2010 s. 60-71.
 28. Rzepka K. Nowicki A. Zespół zmęczenia u chorych na raka piersi. Współ. Onkol. 2010, 14, 5, 321-325.
 29. Nowicki A. Kula O. Kula Z. Rzepka K. Zegarski W. The assessment of rehabilitation and psycho-sexual problems in patients who suffered from rectal cancer with stomas. Współ. Onkol. 2011, 15, 4, 313-319.
 30. Rzepka K. Nowicki A. Rola pielęgniarki w postępowaniu z zespołem zmęczenia u chorych na raka piersi. Probl. Pielęg. 2012, 20, 1, 133-136.
 31. Farbicka P. Nowicki A. Selected aspects of palliative care and quality of life at the terminal stage of neoplastic disease. Współ. Onkol. 2012, 16, 506-511.
 32. Nowicki A. Jeziorska M. Farbicka P. Stosowanie metod komplementarnych w zmniejszaniu bólu, lęku, depresji i zaburzeń nastroju u kobiet leczonych z powodu raka piersi. Nowotwory 2013, 63, 8-15.
 33. Nowicki A. Rzepka K. Farbicka P. The influence of physical activity on the severity of fatigue in patients treated radically because of breast cancer. Global J. Breast Cancer Res. 2013, 1, 2, 43-52.
 34. Farbicka P. Nowicki A.Palliative carein patients with lung cancer. Współ. Onkol. 2013, 17, 3, 238-245.
 35. Nowicki A, Gumińska A, Kowalewski J. Ocena stanu odżywienia i odżywiania się chorych na nowotwór płuca. Interdyscyplinarny Wymiar Promocji Zdrowia Rodziny. Red. Grabiec M. Bydgoszcz 2008: 157-174. 1
 36. Nowicki A. Rusak K. Rhone P. Knowledge about prevention, risk factors and treatment in women with diagnosed breast cancer. Whether the disease affects their healthy behaviour? OncoReview 2015, 5, 2, A81-A90.
 37. Nowicki A. Wiśniewska K. Rhone P. The influence of socio-demographic factors on making a decision related to the disease and treatment in women with breast cancer. OncoReview 2015, 5, 3, A125-A132.
 38. Nowicki A. Licznerska B. Rhone P. Evaluation of the quality of life of women treated due to breast cancer using amputation or breast conserving surgery in the early postoperative period. Pol. Przegl. Chir. 2015, 87, 4, 174-180.
 39. Dahms S. Nowicki A. Epidemiologia i wyniki leczenia raka jelita grubego w Polsce. Pol. Przegl. Chir. 2015, 87, 11, 1082-1094.
 40. Nowicki A. Woźniak K. Krajnik M. Understanding the purpose of treatment and expectations in patients with inoperable lung cancer treated with palliative chemotherapy. Współ. Onkol. 2015, 19, 4, 333-337.
 41. Nowicki A. Farbicka P. Krajnik M. Dejection and self-assessment of quality of life in patients with lung cancer subjected to palliative care. Współ. Onkol. 2015, 19, 6, 491-495.
 42. Nowicki A. Krzemkowska E. Rhone P. Acceptance of illnessaftersurgery in patients with breastcancer in the earlypostoperative period. Pol. Przegl. Chir. 2015. 87, 11, 539-550.
 43. Nowicki A. Marciniak J. Farbicka P. Banaszkiewicz Z. Satisfaction with life and diseaseacceptance by patients with a stomyrelated to surgicaltreatment of the rectalcancer - determinants of quality of life? Pol. Przegl. Chir. 2015, 87, 9, 434-442.
 44. Nowicki A. Kula Z. Lemanowicz M. Analysis of 7965 screening colonoscopies and treatmentresults of detectedcolorectalcancers - experiences of one center. OncoReview 2016, 6, 3, A134-A142.
 45. Nowicki A. Farbicka P. Krajnik M. Latepalliativecare of patients with lungcancermayhave a limitedeffect on quality of life - a pilot observationalstudy. Arch. Med. Sci. Civil. Dis. 2016, 1, e1-e9.
 46. Nowicki A. Farbicka P. Selected psychosocialaspects of life of patients with a stoma. OncoReview 2016, 6, 2, A72-A76.
 47. Farbicka P. Nowicki A. Krzemkowska E. Wiedza o zachowaniach prozdrowotnych i chorobie kobiet operowanych z powodu raka piersi. Pielęg. Zdr. Publ. 2016; 6, 2: 119-126.
 48. Nowicki A. Jarecka J. Psycho-oncological aspects of the functioning of womenundergoingradicaltreatmentbecause of breastcancer. Mastectomy. Berlin: Avid Science 2017: 2-39.
 49. Nowicki A. Kosicka B. Lemanowicz M.Satysfakcja z życia a zachownia prozdrowotne w zakresie zapobiegania rakowi piersi i jego wcześniejszego wykrywania u kobiet aktywnych fizycznie. OncoReview 2017; 7, 1: B5-B14.
 50. Nowicki A. Piekarska J. Farbicka P. The assessment of cancer-relatedfatiguesyndrome in patients with lungcancerduringpalliativechemotherapy. Adv. Respir. Med. 2017; 85, 2: 69-76.
 51. Nowicki A. The importance of research on the sense of coherence and acceptance of the disease in patientsreceivingpalliativecaredue to lungcancer. Nurs. Palliat. Care 2017; 2, (1): 1-2.
 52. Nowicki A, Farbicka P, Anczura K. Wiedza uczennic technikum i absolwentek studiów wyższych z zakresu profilaktyki i leczenia raka szyjki macicy. Pielęg. Pol. 2017; 64:246-253.
 53. Nowicki A. Erlypalliativecare of patients with lungcancer. Nurs. Palliat. Care 2017; 2, (5): 1-2.
 54. Nowicki A, Graczyk P, Farbicka P. Akceptacja choroby, a skłonność płacenia wyższych składek ubezpieczenia zdrowotnego przez chorych na raka płuca. Wiad Lek 2017; 70, 3, cz II: 547-552.
 55. Nowicki A, Duba P, Lemanowicz M. Satysfakcja z życia chorych po radykalnym leczeniu choroby nowotworowej. OncoReview 2017; 7, (4): 235-240.
 56. Nowicki A, Graczyk P, Lemanowicz M. Akceptacja choroby chorych na raka płuca przed i po zakończeniu leczenia chirurgicznego. Pol. Przegl. Chir. 2017; 89: 11-15. DOI10.5604/01.3001.0010.3903


Członkostwo w organizacjach:
Dr hab. n. med. Andrzej Nowicki, prof. UMK jest członkiem:
Towarzystwa Chirurgów Polskich
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Polskiego Klubu Proktologicznego

Członek Rady Naukowej i recenzent czasopism:
Współczesna Onkologia - Contemporary Oncology
Journal of Nursing & Care
Global Journal of Breast Cancer Research

Powrót   Do góry  proktolog


Onkologia Kriochirurgia Chirurgia Flebologia Proktologia
Bydgoszcz Inowrocław Chojnice Tuchola