Now-Med Bydgoszcz, Inowrocław, Chojnice, Tuchola  
  Bezbolesne leczenie hemoroidów. Leczenie żylaków kończyn dolnych. Zadzwoń! Umów się na wizytę!
  dr hab. n. med. Andrzej Nowicki, prof. UMK
  WERSJA MOBILNA TU


Strona główna

Onkologia

Kriochirurgia

Chirurgia

Flebologia

Proktologia

Praca naukowo-badawcza

Lekarz

KONTAKT

Chirurgia jednego dnia

Praca naukowo-badawcza
ROZPRAWY, PRACE, PUBLIKACJE, ARTYKUŁY, PATENTY...

dr hab. n. med. ANDRZEJ NOWICKI Opubliowane prace:
117 publikacji w czasopismach recenzowanych, w tym pierwszym autorem w 83%.

Dorobek dydaktyczny:
Promotor prac doktorskich - 4 i 52 prac magisterskich.

Najnowsze publikacje:

 1. Nowicki A., Stogowska I.: Wczesne wyniki badania profilaktycznego wykrywania raka piersi. Ginekol. Pol. 2007, 78, 464-470.
 2. Nowicki A., Kowalska J.: Epidemiologia raka pluca w Koninie i Pile w latach 1003-2002 w miastach o odrębnej strukturze geograficzno-przemysłowej. Współcz. Onk.. 2007, 11, 29-36.
 3. Nowicki A., Maruszak M.: Zaawansowany rak skóry leczony za pomocą kriochirurgii. Wczesny wynik leczenia. Acta Bio-Optica Inf. Med. 2007, 13, 66-67.
 4. Nowicki A., Staniewska J., Tesmer I.: Ocena jakości życia chorych na raka gruczołu krokowego hospitalizowanych w trakcie radioterapii radykalnej. Część I. Wspołcz. Onk. 2007, 11, 412-418.
 5. Nowicki A., Miłecka A.: Wyniki badań profilaktycznych w kierunku raka piersi realizowanych w latach 2004-2005 w powiecie sierpeckim. Wspólcz. Onk. 2007, 11, 437-443.
 6. Nowicki A., Staniewska J., Tesmer I.: Ocena jakości życia chorych na raka gruczołu krokowego hospitalizowanych w trakcie radioterapii radykalnej. Część II Współcz. Onk.2007, 11, 449-454.
 7. Nowicki A., Ostrowska Ż.: Akceptacja choroby przez chore po operacji raka piersi w trakcie leczenia uzupełniającego. Pol Merk. Lek. 2008, 143, 5-9.
 8. Andrzej Nowicki, A. Szwed, R. Laskowski: Depresja i lęk u kobiet przed i po amputacji piersi. Pol. Przegl. Chir. 2008 T. 80 nr 7, s. 673-686.
 9. Andrzej Nowicki, A. Sędłak, Janusz Kowalewski: Choroby współistniejące a chorobowość pooperacyjna u chorych operowanych z powodu raka płuca i nowotworu przerzutowego. Współ. Onkol. 2008, T. 12 nr 2, s. 65-70.
 10. Andrzej Nowicki, A. Gumińska, J. Kowalewski. Ocena odżywienia i odżywiania się chorych na nowotwór płuca. W: Interdyscyplinarny wymiar promocji zdrowia rodziny. Pod red. Marka Grabca. Bydgoszcz: "Scrypt", 2008, s. 157-159
 11. Andrzej Nowicki red. Pielęgniarstwo onkologiczne. Poznań: Termedia, 2009, 318 s.
 12. Nowicki A., Kwasińska E., Rzepka M., Walentynowicz M., Grabiec M.: Wpływ choroby na życie emocjonalne kobiet po operacji raka piersi zrzeszonych w klubach "Amazonka". Annales Academie. Medicae Stetinensis 2009, 55, 3, 40-44.
 13. Andrzej Nowicki red. Pielęgniarstwo onkologiczne. Poznań: Termedia, 2009 318 s.
 14. M. Trojański, Andrzej Nowicki: Nastawienie chorego do choroby nowotworowej. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 9-17.
 15. Marzena A. Humańska, Andrzej Nowicki: Postępowanie alternatywne i uzupełniające u chorych onkologicznie. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 39-49.
 16. Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Andrzej Nowicki: Postępowanie pielęgniarskie w chirurgii onkologicznej. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 103-114.
 17. Maria T. Szewczyk, Andrzej Nowicki, Justyna Cwajda-Białasik: Postępowanie pielęgniarskie w chirurgii raka piersi: W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 175-186.
 18. Andrzej Nowicki, K. Rzepka: Rola pielęgniarki w chirurgii jednego dnia. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 95-102.
 19. Aneta Dowbór-Dzwonka, Andrzej Nowicki. Rola pielęgniarki w opiece nad chorym ze stomią. W: Pielęgniarstwo onkologiczne. Pod red. Andrzeja Nowickiego. Poznań: Termedia, 2009 s. 233-253.
 20. Nowicki A., Kwasińska E., Rzepka M., Walentynowicz M., Grabiec M.: Wplyw choroby na życie emocjonalne kobiet po operacji raka piersi zrzeszonych w klubach "Amazonka". Annales Academie. Medicae Stetinensis 2009,55,3,40-44.
 21. Nowicki A, Ponczek D: Współczesne Strategie zapobiegania chorobom nowotworowym. Wprowadzenie. W: Promocja zdrowia w praktyce pielęgniarki i położnej. Tom II. Warszawa: PZWL, 2010, s. 60-71
 22. Rzepka K, Nowicki A.: Zespół zmęczenia u chorych na raka piersi Współ. Onkol., 2010.14,5, 321-325.
 23. Farbicka P, Nowicki A: Selected aspects of palliative care and quality of life at the terminal stage of neoplastic disease. Współ. Onkol. 2012;16: 506-511.
 24. K. Rzepka, Andrzej Nowicki: Rola pielęgniarki w postępowaniu z zespołem zmęczenia u chorych na raka piersi.Probl. Pielęg. 2012; 20:. 133-136.
 25. Farbicka P, Nowicki A:Palliative care in patients with lung cancer. Współ. Onkol. 2013 T. 17 nr 3 s.238-245.
 26. Nowicki A, Jeziorska M, Farbicka P: Stosowanie metod komplementarnych w zmniejszaniu bólu, lęku, depresji i zaburzeń nastroju u kobiet leczonych z powodu raka piersi.Nowotwory 2013; 63: 8-15.


Członkostwo w organizacjach:
Dr hab. n. med. Andrzej Nowicki, prof. UMK jest członkiem:
Towarzystwa Chirurgów Polskich
Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
Polskiego Klubu Proktologicznego

Członek Rady Naukowej i recenzent czasopism:
Współczesna Onkologia - Contemporary Oncology
Journal of Nursing & Care
Global Journal of Breast Cancer Research

Powrót   Do góry  proktolog


Onkologia Kriochirurgia Chirurgia Flebologia Proktologia
Bydgoszcz Inowrocław Chojnice Tuchola