Now-Med Bydgoszcz, Inowrocław, Chojnice, Tuchola  
  Bezbolesne leczenie hemoroidów. Leczenie żylaków kończyn dolnych. Zadzwoń! Umów się na wizytę!
  dr hab. n. med. Andrzej Nowicki, prof. nadzw.
  WERSJA MOBILNA TU


Strona główna

Onkologia

Kriochirurgia

Chirurgia

Flebologia

Proktologia

Praca naukowo-badawcza

Lekarz

KONTAKT

Chirurgia jednego dnia

Lekarz
ANDRZEJ NOWICKI

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Nowicki Andrzej

Urodził się 6.11.1950 r. we Włocławku. Studiował na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi uzyskując w 1975 roku dyplom lekarza.

W 1987 roku w Centrum Onkologii - Instytut Warszawa obronił rozprawę doktorską "Znaczenie rokownicze niedrożności mechanicznej u chorych z rakiem jelita grubego".

Jest specjalistą drugiego stopnia z chirurgii ogólnej, a także z chirurgii onkologicznej - specjalizacje te uzyskał w Centrum Onkologii w Warszawie (pierwszy specjalista z chirurgii onkologicznej w Wojsku Polskim).

W 1987 roku Organizator i Kierownik pierwszej Okręgowej Poradni Onkologicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką, następnie Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Regionalnego Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Wraz z zespołem prof. dr hab. n. med. Bronisława Zachary w roku 1993 otrzymał II nagrodę Bydgoskiej Fundacji Onkologicznej za pracę pt. "The distribution of selenium and glutathione peroxidase in blood and malignant tissue of breast cancer patients".

W 1995 roku przebywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Calgary w Kanadzie jako wizytujący profesor.

Od 1991 do 1998 roku współpracował z prof. dr. hab. n. med. Wiesławem Jędrzejczakiem - Kierownikiem Zakładu Immunologii CSK WAM (obecnie CSK WUM) w Warszawie oraz z zespołem kierowanym przez prof. dr. hab. n. med. Bronisława Zacharę.

W roku 1998 otrzymał stopień doktora habilitowanego "Wykorzystanie lipopolisacharydów pałeczek okrężnicy w leczeniu nowotworów złośliwych. Badania doświadczalne i próby kliniczne - WAM w Łodzi".

Indywidualne osiągnięcia to wykazanie, że makrofagi wytwarzane pod wpływem M-CSF nie pełnią funkcji przeciwnowotworowych, a pełnią rolę pro-nowotworową w regulacji wytwarzania włókien tkanki łącznej, stanowiącej podścielisko guzów oraz w regulacji wytwarzania naczyń krwionoœnych odżywiających guz.

W 2003 roku mianowany na stanowisko Kierownika Zakładu Pielęgniarstwa Onkologicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a w roku 2007 mianowany profesorem nadzwyczajnym UMK.

2003-2018 był Kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa Onkologicznego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

W latach 2007-2019 był Profesorem nadzwyczajnym Collegium Medicum UMK. W latach 2019-2021 nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

W 1994 roku otrzymał indywidualną nagrodę Bydgoskiej Fundacji Onkologicznej za cykl prac nad aktywnością makrofagów w zwalczaniu nowotworów.

Opublikował w czasopismach recenzowanych 120 prac (80% pierwszym autorem) w Scopus 51 dokumentów, 331 cytowań, h-index-10.

Członkostwo w organizacjach: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Polski Klub Koloproktologiczny.


Nurkowanie Nurkowanie

Powrót   Do góry  proktolog


Onkologia Kriochirurgia Chirurgia Flebologia Proktologia
Bydgoszcz Inowrocław Chojnice Tuchola